โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
ปฐมวัย

นางจินตภาพันธ์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางอุบล สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0