ปฐมวัย

นางจินตภาพันธ์ สวงโทโชติบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางอุบล สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1