ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านเมืองคง จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งประธานนักเรียน”ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ วิธีขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ สร้างความเชื่อมั่นใจ พัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,15:08   อ่าน 3160 ครั้ง