ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

วันไหว้ครูเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เป็นการแสดงตนเพื่อขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง และอีกนัยหนึ่งเพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณของครู โดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ตามการเปิดเทอมแบบเก่า หรือจัดขึ้นช่วงเดือนกันยายนตามการเปิดภาคเรียนแบบอาเซียน ซึ่งจะกำหนดจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดี ตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพราะเชื่อว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด

สิ่งสำคัญในวันไหว้ครูคือ การประดิษฐ์พานไหว้ครูโดยนักเรียนและเหล่าลูกศิษย์ ซึ่งจะประกอบด้วยดอกไม้ที่มีความหมายดีและสื่อถึงการรำลึกถึงคุณครู ได้แก่ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม และข้าวตอก ในอดีตพานไหว้ครูมักจะประดิษฐ์จากดอกไม้ แต่ในปัจจุบันมีการออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น มีทั้งพานแบบการ์ตูน ขนม ผลไม้ ฯลฯ

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2563,15:06   อ่าน 3127 ครั้ง