ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๖๓ ปี
เกล้ากระหม่อมขอประทานถวายพระพรแด่ฝ่าพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเมืองคงเกล้ากระหม่อมขอประทานถวายพระพรแด่ฝ่าพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเมืองคง

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,09:36   อ่าน 3086 ครั้ง