ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 9) 22 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 17) 17 ก.พ. 64
ลิ้งข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 2) 11 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 20) 08 ก.พ. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2564 (อ่าน 40) 21 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองคง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร (อ่าน 3014) 27 ธ.ค. 63
โรงเรียนบ้านเมืองคงขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 3044) 04 พ.ย. 63
VTR กิจกรรมการมอบโครงการให้โรงเรียนบ้านเมืองคง โดย ธนาคาร CIMB THAI (อ่าน 3000) 14 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านเมืองคงขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเกษียณอายุราชการ ครูโรงเรียนบ้านเมืองคง (อ่าน 3078) 31 ส.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาบริเวณโดยรอบโรงเรียน (อ่าน 3101) 17 ก.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 3161) 17 ก.ค. 63
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 3128) 17 ก.ค. 63
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (อ่าน 3087) 13 ก.ค. 63
สวัสดีเปิดเทอมใหม่แบบ New normal (อ่าน 3084) 10 ก.ค. 63
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด (อ่าน 3090) 10 ก.ค. 63
คุณครูณรงค์ (ครูโรงเรียนบ้านเมืองคงที่เกษียนอายุราชการเมื่อปี 2560)และคุณครูจันทิพย์ รองศักดิ์ ได้เด (อ่าน 3093) 10 ก.ค. 63
ช่วงบ่าย(3 กรกฎาคม 2563) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองคงได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรร (อ่าน 3054) 10 ก.ค. 63
โรงเรียนบ้านเมืองคงขอขอบพระคุณคุณครูศักดา แสงทองที่ได้รับมอบ face shield จากผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 3048) 10 ก.ค. 63
ช่วงเช้าวันนี้ผู้อำนวยการปานรดา ฟังสันเทียะ อบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และให้โอวา (อ่าน 3071) 10 ก.ค. 63