โรงเรียนบ้านเมืองคง
99 หมู่ที่ 17 ถนนดอนเต็ง-ดอนรี  ตำบลคูขาด  อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
เบอร์โทรศัพท์ 0640944408
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาบริเวณโดยรอบโรงเรียน (อ่าน 20) 17 ก.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 19) 17 ก.ค. 63
กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 25) 17 ก.ค. 63
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (อ่าน 23) 13 ก.ค. 63
สวัสดีเปิดเทอมใหม่แบบ New normal (อ่าน 23) 10 ก.ค. 63
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด (อ่าน 25) 10 ก.ค. 63
คุณครูณรงค์ (ครูโรงเรียนบ้านเมืองคงที่เกษียนอายุราชการเมื่อปี 2560)และคุณครูจันทิพย์ รองศักดิ์ ได้เด (อ่าน 29) 10 ก.ค. 63
ช่วงบ่าย(3 กรกฎาคม 2563) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองคงได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรร (อ่าน 25) 10 ก.ค. 63
โรงเรียนบ้านเมืองคงขอขอบพระคุณคุณครูศักดา แสงทองที่ได้รับมอบ face shield จากผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 24) 10 ก.ค. 63
ช่วงเช้าวันนี้ผู้อำนวยการปานรดา ฟังสันเทียะ อบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และให้โอวา (อ่าน 27) 10 ก.ค. 63